Inscripcions, matrícula i normativa

Les inscripcions a l’EMBA estan obertes!!

Omple aquest QÜESTIONARI o bé vine a l’ajuntament

Les classes començaran el mes d’octubre.

Suma’t i expressa

Si estàs interessat/da en algun curs i necessites més informació, tens opcions:

  1. Enviant un correu electrònic a info@escolabellesarts.cat
  2. Trucant a 972 29 00 52
  3. Vine personalment a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts

MATRÍCULA

Import de la matrícula 40 €

(Només es pagarà en una quota en formalitzar l’inscripció)

BONIFICACIONS

Qualsevol d’aquestes bonificacions hauran de ser justificades mitjançant la presentació d’una instància a les oficines del registre o a la seu electrònica de l’ajuntament amb la documentació corresponent.

Aquestes bonificacions no són acumulables.

Família nombrosa general o especial i monoparental

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància i carnet de família monoparentals o nombrosa vigent

Persones jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància i presentació del DNI en vigor

Persones amb discapacitat igual o superior a 33%

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància iAcreditació corresponent

Si una família té més d’un membre de la unitat familiar* cursant activitats formatives a l’EMBA

(*) Quan es parla de «familiar» és imprescindible el mateix domicili i el mateix compte corrent en la domiciliació bancària. Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Sol·licitud mitjançant la presentació d’una instancia.

Segons ingressos nets anuals de la unitat familiar i del nombre de membres que la composen

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant la presentació via instància del DNI i de la última renda.

Segons membres de la unitat familiar: la persona beneficiària no pot disposar d’ingressos iguals o superiors a l’import anual de la PNC:
1 membre_ 5.899,60 €
2 membres_10.029,32 €
3 membres_14.159,04 €
4 membres_18.288,76 €
5 membres_22.418,48 €
• Taula segons basa el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Les pensions no contributives (PNC) 2022

Sol·licitants que hagin estat declarats víctimes de violència masclista

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant la presentació de documentació segons disposa la normativa vigent.

Persones en situació d’atur

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant acreditació corresponent.

En cas que algú es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula