Taller Obert (tarda)

Aquest taller és una unitat d’intercanvi , un espai lliure pel que fa a procediments, materials, temes, nivells i estils. Cada persona és un individu diferent, amb formes diferents de pensar i actuar i amb unes capacitats diferents.

Un espai per potenciar les capacitats, creant un espai lliure d’intercanvi d’idees, tècniques i procediments.

Professora: Alba Bosch