Sketchin: l’art urbà de viure el moment (matí)

A través de l’observació i la interpretació personal farem un diari documentat de les nostres experiències visuals. Es tracta de fer amb dibuixos ràpids i notes de color un quadern de viatge, respectant l’estil únic de cada persona i gaudint de la narrativa i la llibertat d’expressió.

Professora: Alba Bosch