El rostre, el reflex de l’ànima

El dibuix d’un rostre engloba diverses tècniques pictòriques, coneixements de proporcions i anatomia, correcció en el dibuix, i expressivitat.
Abans, cal conèixer profundament la forma per, una vegada assimilat el volum, poder deformar-lo de manera voluntària tant a través del color com de la línia i poder treballar així una altra dimensió de l’art: la imaginació creadora.

Professora: Alba Bosch