Taller de percussió infantil

La música, i molt especialment el ritme i la percussió, són sens dubte primordials per al desenvolupament afectiu, intel·lectual, sensorial i motriu dels nostres nens. Tots tenim accés a la música. No hi ha una manca d’aptituds: només cal despertar-les, desenvolupar-les i gaudir-les.

Lloc: Antiga escola de les monges

Professor: Sergi Muela – Teti