Recorregut pràctic per la història de l’art

Dins el coneixement teòric de les grans obres de la història de l’art es marcaran les directrius bàsiques per poder realitzar creacions pròpies del moment artístic. A cada sessió mensual es treballarà un moviment artístic.

Professora: Núria Gussinyer